ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

ชุดถ้วยจานชามเซรามิกไม่มีสารปนเปื้อน

blog-image
จานชาม.com 21/08/60 11:04

ข่าวสารความรู้ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิก ไม่มีสารปนเปื้อน

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยเรื่องกระแสสารปนเปื้อนตะกั๋วและแคดเมียมในผลิตภัณฑ์ประเภทชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิก โดยการสุ่มตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกในท้องตลาด และค้นพบว่ามีสารตะกั่วผสมอยู่ในชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกใน ประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เร่งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทดสอบหาโลหะหนักชนิดสารตะกั๋ว (Pb) และ แคดเมียม (Cd) จากผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ได้ผลการศึกษาว่า ผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกที่ นำมาวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศเลิกใช้ตะกั่วในส่วนผสมของเคลือบแล้ว เพราะเป็นข้อห้ามในการส่งออก และผู้ประกอบการตระหนักถึงเรื่องพิษภัยและอันตรายของสารตะกั่วเป็นอย่างดี

ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกนั้นปลอดจากสารปนเปื้อนตะกั่วอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของอุตสากกรรมถ้วยชามและจานชามเซรามิกของประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกจังหวัดลำปางที่มีอยู่กว่า 200 โรงงาน ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วภาชนะชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกปลอดภัย จากสารตะกั่วปนเปื้อน ดังนั้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางถึงระยะยาว โดยจัดมาตรการเฝ้าระวัง ด้วยวิธีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยจานชามเซรามิกอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพสินค้าแล้ว ยังเพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ถ้วยจานชามเซรามิกมีมาตรฐานการผลิตที่ดีต่อไป

สำหรับสมาชิกของยูนิเวอร์แซล เซรามิค ไม่ต้องเป็นกังวลนะค่ะ เนื่อจากผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิกของ เรา เป็นสินค้าคุณภาพบนมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจากสารตะกั่วและแคดเมี่ยม ตามมาตรฐานการยอมรับจากองค์การอาหารและยา หรือ FDA (Food and Drug Adminstration) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดูเกณฑ์กำหนดค่าส่วนประสมของปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ในภาชนะ ได้ที่นี่

บทความ
DD 08 YY 10:56
blog-image
โดย จานชาม.com
วิธีการดูแลรักษาชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิค
DD 08 YY 10:59
blog-image
โดย จานชาม.com
Tips ในการเลือกซื้อชุดถ้วยจานชามเซรามิค
DD 08 YY 11:01
blog-image
โดย จานชาม.com
การใช้และการรักษาถ้วยชามเซรามิค
DD 08 YY 11:03
blog-image
โดย จานชาม.com
มาตรฐานคุณภาพชุดถ้วยจานชามเซรามิครอยัล ปอร์ซเลน
DD 08 YY 11:03
blog-image
โดย จานชาม.com
เกณฑ์กำหนดค่าส่วนประสมของปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ในภาชนะ ถ้วยชาม และ จานชาม
DD 08 YY 11:04
blog-image
โดย จานชาม.com
ชุดถ้วยจานชามเซรามิกไม่มีสารปนเปื้อน
DD 08 YY 11:05
blog-image
โดย จานชาม.com
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ กับ ยูนิเวอร์แซล เซรามิค
DD 08 YY 11:06
blog-image
โดย จานชาม.com
กระบวนการผลิตชุดถ้วยจานชามเซรามิค
DD 08 YY 11:06
blog-image
โดย จานชาม.com
เปรียบเทียบถ้วยจานชามตามวัสดุ เซรามิค-พลาสติก-เมลามีน-สแตนเลส-แก้ว
DD 08 YY 11:07
blog-image
โดย จานชาม.com
อุตสาหกรรมเซรามิก
DD 08 YY 11:08
blog-image
โดย จานชาม.com
คุณลักษณะการผลิตของชุดถ้วยจานชามเซรามิคแต่ละประเภท
DD 08 YY 11:09
blog-image
โดย จานชาม.com
แก้วโอเชียนกลาส
DD 08 YY 11:11
blog-image
โดย จานชาม.com
เคล็ดไม่ลับในการเลือกแก้วโอเชียน
DD 08 YY 11:11
blog-image
โดย จานชาม.com
นกนางนวล ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล
DD 08 YY 11:12
blog-image
โดย จานชาม.com
ข้อดีข้อเสียของเครื่องครัวสแตนเลสสตีล
DD 08 YY 11:13
blog-image
โดย จานชาม.com
การจัดโต๊ะอาหาร
DD 08 YY 11:14
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอประเภทสินค้า จานเซรามิค ชุดกาแฟ ถ้วยชาม แก้วกาแฟ ช้อนส้อม ชุดคอฟฟี่เบรค
DD 08 YY 11:36
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอแนะนำยูนิเวอร์แซล เซรามิค จานชาม จานเซรามิค ถ้วยชามเซรามิค
DD 08 YY 11:37
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอกระบวนการผลิต