ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

คุณลักษณะการผลิตของชุดถ้วยจานชามเซรามิคแต่ละประเภท

blog-image
จานชาม.com 21/08/60 11:08

ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิค (Ceramic Tableware)
หมาย ถึง ผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร แบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ทำให้ได้มาซึ่งชุดถ้วยจานชามเซรามิคที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ชุดถ้วยจานชามเซรามิคเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นที่รู้จักกันมีอยู่หลายประเภท เช่น 
1.  โบนไชน่า (Bone China)
2.  ไฟน์ไชน่า (Fine China)
3.  แมกซาดูรา (Maxadura)
4.  ปอร์ซเลน (Porcelain)
5.  สโตนแวร์ (Stoneware)
6.  เอิร์ธเทนแวร์ (Earthenware)

1.  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคโบนไชน่า (Bone China) 


เกิด ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ เมือง Stoke-on-Trent ปี ค.ศ. 1800 พัฒนาโดย Josiah Spode เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูเปราะบาง แต่มีความแข็งแกร่ง มีสีขาวนวล เวลาเคาะจะมีเสียงดังกังวาน และมีความโปร่งแสง (Translucent) ดีมาก
เผา บิสกิตที่ 1220 - 1260 องศาเซลเซียส ส่วนผสมหลักคือ เถ้ากระดูกวัว (Bone Ash) ถึง 45 - 50%, ดินขาว (China Clay) 25 - 30%, China Stone 25 - 30% เผาแล้วเคลือบด้วยวิธีสเปรย์ที่อุณหภูมิ 1080 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ  :  ASTM C 242 ให้ความหมายของชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคโบนไชน่า ว่าต้องมีส่วนผสมของเถ้ากระดูกวัว (Bone Ash) 25% ขึ้นไป สำหรับสินค้าชุดถ้วยจานชามเซรามิคของเรารอยัล ปอร์ซเลน มีส่วนผสมของเถ้ากระดูกวัว (Bone Ash) ถึง 47%

2. ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคไฟน์ไชน่า (Fine China)
มี ลักษณะใกล้เคียงกับโบนไชน่า แต่มีความขาวและความโปร่งแสงน้อยกว่า ส่วนผสมประกอบด้วยดินขาว (China Clay) 40%, Quartz sand 25%, Feldspar35% มีส่วนผสมของเถ้ากระดูกวัว (Bone Ash) และ Alumina เล็กน้อย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความโปร่งแสง ผลิตโดยกระบวนการเดียวกับโบนไชน่า (Bone China)

3.  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคแมกซาดูรา (Maxadura)
เป็น ผลิตภัณฑ์เฉพาะของรอยัล ปอร์ซเลน คำว่า "Maxadura" ย่อมาจาก Maximum Durable มีส่วนผสมของ Quartz และ Alumina เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง เหมาะกับการใช้งานหนัก (Heavy Duty) มีความแข็งแกร็งสูงและเนื้อขาวกว่าพอร์ซเลน (Porcelain)

4.  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคพอร์ซเลน (Porcelain)
เกิด ขึ้นที่เมืองจีนโดยพัฒนามาจากสโตนแวร์ (Stoneware) ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเมื่อ 1500 ปีมาแล้ว จนแพร่หลายไปที่ยุโรป ในปี ค.ศ. 1575 ที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) มีชื่อเรียกว่า "PORCELLANA" ซึ่งในภาษาอิตาลี หมายถึง หอยเบี้ย อย่างไรก็ตามลักษณะที่ผลิตก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนกับของจึน จนกระทั่งอังกฤษสามารถพัฒนาผลิตได้เมื่อปี 1768 - 1781 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีขาว และมีความแข็งแกร่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
     1.  Soft paste porcelain :  ส่วนผสมประกอบด้วย ดินขาว (China Clay) 50%, Quatz sand 25%, Feldspar 25% เผาเคลือบที่ 1250 - 1300 องศาเซลเซียส
     2.  Hard paste porcelain :  ส่วนผสมของเนื้อปอร์ซเลน ประกอบด้วย ดินขาว (China Clay) 50%, Quartz sand 30 - 35%, Feldspar 15 - 20% เผาบิสกิตที่ 900 องศาเซลเซียส และเผาเคลือบที่ 1350 - 1400 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ   :  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคพอร์ซเลนของเรา รอยัล ปอร์ซเลน เป็นประเภท Hard paste porcelain ซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่า Soft paste porcelain ทั่ว ๆ ไป

5.  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคสโตนแวร์ (Stoneware)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสีน้ำตาลอ่อนแต่มีความแข็งแกร่ง และทึบแสง ลักษณะแตกต่างจาก Eartherware คือ
1.  เผาที่อุณหภูมิสูงกว่า ประมาณ 1250 องศาเซลเซียส
2.  การดูดซึมน้ำต่ำ น้อยกว่า 5%
3.  ผิวเคลือบมีลักษณะพิเศษ และติดแน่ากับ Body ดี
4.  ไม่มีส่วนผสมของ Boron และ Lead ที่เป็นอัตราย
สำหรับ การเผามีทั้งเผาแบบครั้งเดียว และเผา 2 ครั้ง คือเผาบิสกิตที่ 900 องศาเซลเซียส และเผาเคลือบที่ 1200 - 1250 องศาเซลเซียส ส่วนผสมประกอบด้วย ดินขาว (China Clay) 25 - 30%, Ball Clay 20 - 25%, Feldspar 25 - 30% และ Silica 20 - 25%
หมายเหตุ :  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคสโตนแวร์ นิยมเคลือบทึบ เคลือบสี เพื่อปกปิดเนื้อที่มีสีน้ำตาลอ่อนไม่สวยงาม

5.  ชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิคเอริธเทนแวร์ (Eartherware)
เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อตั้งแต่สีขาวจนถึงสีแดงเข้ม แล้วแต่ดินที่นำมาใช้ เนื้อมีรูพรุน จึงมีการดูดซึมน้ำสูง และความแข็งแกร่งต่ำกว่า Stoneware ไม่มีความโปร่งแสง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ Cream ware, Delfleare, Faience, Majolica, Raku และ Terra cotta
ส่วนผสมประกอบด้วย Clay, Feldspar, Sand เผาบิสกิตที่ 1000 องศาเซลเซียส และเผาเคลือบที่ 1100 - 1200 องศาเซลเซียส

บทความ
DD 08 YY 10:56
blog-image
โดย จานชาม.com
วิธีการดูแลรักษาชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิค
DD 08 YY 10:59
blog-image
โดย จานชาม.com
Tips ในการเลือกซื้อชุดถ้วยจานชามเซรามิค
DD 08 YY 11:01
blog-image
โดย จานชาม.com
การใช้และการรักษาถ้วยชามเซรามิค
DD 08 YY 11:03
blog-image
โดย จานชาม.com
มาตรฐานคุณภาพชุดถ้วยจานชามเซรามิครอยัล ปอร์ซเลน
DD 08 YY 11:03
blog-image
โดย จานชาม.com
เกณฑ์กำหนดค่าส่วนประสมของปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ในภาชนะ ถ้วยชาม และ จานชาม
DD 08 YY 11:04
blog-image
โดย จานชาม.com
ชุดถ้วยจานชามเซรามิกไม่มีสารปนเปื้อน
DD 08 YY 11:05
blog-image
โดย จานชาม.com
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ กับ ยูนิเวอร์แซล เซรามิค
DD 08 YY 11:06
blog-image
โดย จานชาม.com
กระบวนการผลิตชุดถ้วยจานชามเซรามิค
DD 08 YY 11:06
blog-image
โดย จานชาม.com
เปรียบเทียบถ้วยจานชามตามวัสดุ เซรามิค-พลาสติก-เมลามีน-สแตนเลส-แก้ว
DD 08 YY 11:07
blog-image
โดย จานชาม.com
อุตสาหกรรมเซรามิก
DD 08 YY 11:08
blog-image
โดย จานชาม.com
คุณลักษณะการผลิตของชุดถ้วยจานชามเซรามิคแต่ละประเภท
DD 08 YY 11:09
blog-image
โดย จานชาม.com
แก้วโอเชียนกลาส
DD 08 YY 11:11
blog-image
โดย จานชาม.com
เคล็ดไม่ลับในการเลือกแก้วโอเชียน
DD 08 YY 11:11
blog-image
โดย จานชาม.com
นกนางนวล ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล
DD 08 YY 11:12
blog-image
โดย จานชาม.com
ข้อดีข้อเสียของเครื่องครัวสแตนเลสสตีล
DD 08 YY 11:13
blog-image
โดย จานชาม.com
การจัดโต๊ะอาหาร
DD 08 YY 11:14
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอประเภทสินค้า จานเซรามิค ชุดกาแฟ ถ้วยชาม แก้วกาแฟ ช้อนส้อม ชุดคอฟฟี่เบรค
DD 08 YY 11:36
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอแนะนำยูนิเวอร์แซล เซรามิค จานชาม จานเซรามิค ถ้วยชามเซรามิค
DD 08 YY 11:37
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอกระบวนการผลิต