ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TFT4
ที่วัดอุณหภูมิใช้สำหรับอาหารทุกชนิด
545.00฿ / 1 ชิ้น
TTHERMO1
ที่วัดอุณหุภูมิอาหารแบบดิจิตอล
560.00฿ / 1 ชิ้น
TFT3
ที่วัดอุณหภูมิสำหรับเตาอบ ใช้วัดได้ตั้งแ...
725.00฿ / 1 ชิ้น
TTHERMO3
ที่วัดอุณหภูมิอาหารและเครื่องดื่ม แบบตั...
1,350.00฿ / 1 ชิ้น