ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PHF155490
ชามราเมน 9 นิ้ว เมลามีน สีดำ
เสริฟราเมนชามใหญ่ รูปทรงญี่ปุ่น เมลามีน ...
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHF166409
ชามเส้นปากบาน 9 นิ้ว เมลามีน สีดำ
ใส่น้ำแกง รูปทรงญีี่่ปุ่น เมลามีน 100% ไ...
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHF166510
ชามปากบาน 10 นิ้ว เมลามีน สีดำ
ใส่สลัด ข้าวหน้าหมูทอด เมลามีน 100% ไม่บ...
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHF166511
ชามปากบาน 11 นิ้ว เมลามีน สีดำ
ชามราเมน ชามข้าวหน้าหมูทอด เมลามีน 100% ...
0.00฿ / 1 ชิ้น