ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

O1500G11
แก้วน้ำมีก้าน รุ่นคลาสสิค 308 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
66.00฿
O1501G12
แก้วน้ำมีก้าน รุ่นคลาสสิค 350 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
66.00฿
O1501J11
แก้วน้ำผลไม้มีก้าน รุ่นคลาสสิค 310 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
66.00฿
O1522H12
แก้วก้านรุ่น CUBA POCO GRANDE 350 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
69.00฿