ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

T3218
ส้อมเสิรฟ NO.32 กระดังงา
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส AISI 4...
77.00฿
T3618
ส้อมเสริฟ NO.36 นาคราช
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส AISI 4...
77.00฿
T4118
ส้อมเสริฟ NO.41 บางแสน
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส AISI 4...
77.00฿
T5818
ส้อมเสิรฟ NO.58 ดงหวาย
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส AISI 4...
77.00฿