ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

S100332028
ถาดหลุมกลม 4 ช่อง 28 ซม. นกนางนวล
ถาดหลุม มีทั้งแบบกลม และ แบบเหลี่ยม เหมา...
335.00฿
S100332035
ถาดหลุมกลม 6 ช่อง 35 ซม. นกนางนวล
ถาดหลุม มีทั้งแบบกลม และ แบบเหลี่ยม เหมา...
460.00฿
S100333035
ถาดหลุมเหลี่ยม 6 ช่อง นกนางนวล
ถาดหลุม มีทั้งแบบกลม และ แบบเหลี่ยม เหมา...
625.00฿