ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TSLP1
ส้อมแคะเนื้อกุ้งและปู18ซม
60.00฿
TSLP2
ส้อมแคะเนื้อกุ้งและปู 20ซม
65.00฿
TNC1
ที่บีบก้ามปูและถั่ว
100.00฿
TNC3
ที่บีบ ก้ามปู และถั่ว
185.00฿