ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TCB1BL
เขียงพลาสติกสีน้ำเงิน (เล็ก) 12x18x0.5 น...
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบ
413.00฿
TCB1R
เขียงพลาสติกสีแดง (เล็ก) 12*18*0.5 นิ้ว
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อดิบ
413.00฿
TCB1W
เขียงพลาสติกสีขาว(เล็ก)12X18X0.5นิ้ว
ใช้สำหรับเตรีบม ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ขนมป...
413.00฿
TCB1Y
เขียงพลาสติกสีเหลือง(เล็ก) 12*18*0.5 นิ้...
ใช้สำหรับหั่นเนื้อสัตว์ปีกดิบ เช่น ไก่ ไ...
413.00฿