ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TCB1BL
เขียงพลาสติกสีน้ำเงิน (เล็ก) 12x18x0.5 น...
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบ
650.00฿
TCB1BR
เขียงพลาสติกสีน้ำตาล (เล็ก) 12x18x0.5 นิ...
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อที่ปรุงสุกและจำเป็น...
650.00฿
TCB1G
เขียงพลาสติกสีเขียว (เล็ก) 12x18x0.5 นิ้...
ใช้สำหรับเตรียม ผักและผลไม้
650.00฿
TCB1R
เขียงพลาสติกสีแดง (เล็ก) 12*18*0.5 นิ้ว
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อดิบ
650.00฿