ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TPS12
ตะหลิวเทปันยากิหน้าตักสเตนเลส กว้าง 12 ซ...
0.00฿
TOH20
ที่เสียบเมนู/รายการอาหาร ยาว 20 นิ้ว
780.00฿
TOH36
ที่เสียบรายการอาหารสเตนเลส ยาว 36 นิ้ว
1,480.00฿
TOH48
ที่เสียบเมนู/รายการอาหาร 48 นิ้ว
1,850.00฿