ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

KF030900144
เครื่องอุ่นอาหาร
สามารถวางจานอาหารเพื่ออุ่นได้ ขนาด (มม.)...
6,573.00฿
STOBA70130
เครื่องอุ่นอาหาร GN 2/1, OBA70130
สามารถอุ่นอาหารได้ทั้งอุณหภูมิร้อน และไอ...
73,900.00฿
STOBA70182
เครื่องอุ่นอาหาร GN 2/1, OBA70182
สามารถอุ่นอาหารได้ทั้งอุณหภูมิร้อน และไ...
91,000.00฿
STOBA14018
เครื่องอุ่นอาหาร GN 2/1, OBA14018
สามารถอุ่นอาหารได้ทั้งอุณหภูมิร้อน และไอ...
97,477.00฿