ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PH141011.5
จานเปลเหลี่ยมบัวลึก 11.5 นิ้ว ^เมลามีน ส...
จานผัดผัก จานราดหน้า มีน้ำขลุกขลิก เมลาม...
0.00฿
PH141013.5
จานเปลเหลี่ยมบัวลึก 13.6 นิ้ว ^เมลามีน ส...
จานผัดผัก จานราดหน้า มีน้ำขลุกขลิก เมลาม...
0.00฿
PH15118
จานเปลวงรีลึก 18 นิ้ว ^เมลามีน สีขาว^
จานปลา จานข้าวผัด จานราดหน้า โต๊ะจีน เมล...
0.00฿
PHCH170
จานเอส 14.5 นิ้ว ^เมลามีน สีขาว^
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
0.00฿