ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

RP0816WW000
พานขอบหยัก 16.5 ซม. สีขาว
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
264.00฿ / 2 ชิ้น
RP0822WW000
พานขอบเรียบ 19 ซม. สีขาว
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
300.00฿ / 2 ชิ้น
RP0815WW000
พานขอบหยัก 19 ซม. สีขาว
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
330.00฿ / 2 ชิ้น
RP0824WW000
พานขอบเรียบ 14 ซม. สีขาว
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
336.00฿ / 3 ชิ้น