ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

OB01913
แก้วไฟน์ดริ้ง 380 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
96.00฿ / 6 ชิ้น
OB12016
แก้วเทียร่า 465 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
180.00฿ / 6 ชิ้น
OB01916
แก้วไฟน์ดริ้ง 380 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
204.00฿ / 6 ชิ้น
OB07812
แก้วนิวยอร์ก 340 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
216.00฿ / 6 ชิ้น