ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

T9225
มีดโต๊ะ (HOLLOW) NO.92 พนมมาลัย
ผลิตจากสเตนเลสเกรดพิเศษ AISI 304 ปลอดสนิ...
230.00฿ / 1 ชิ้น
T9325
มีดโต๊ะ(HOLLOW) NO.93 สุโขทัย
ผลิตจากสเตนเลสเกรดพิเศษ AISI 304 ปลอดสนิ...
230.00฿ / 1 ชิ้น
T9925
มีดโต๊ะ (HOLLOW) NO.99 EXCELLENT
ผลิตจากสเตนเลสเกรดพิเสษ AISI 304 ปลอดสนิ...
230.00฿ / 1 ชิ้น