ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

RP5506WW000
ชามซุปทรงวงรี 16.5x22 ซม. สีขาว
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
0.00฿ / 1 ชิ้น
RP4711WW000
ชามสลัดทรงสามเหลี่ยม 23 ซม. สีขาว
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
0.00฿ / 6 ชิ้น
RP1148WW000
ชาม 15 ซม.^สีขาว^
แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับงานหนักใช้ใ...
77.00฿ / 1 ชิ้น
RP0312WW000
ชามสลัด 19 ซม. สีขาว
ทรงคลาสสิค แข็งแกร่ง สีขาวอมฟ้า เหมาะกับ...
148.00฿ / 1 ชิ้น