ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TCD1IT
ถาดสเตนเลสใช้คู่กับอ่างอุ่น CD-1
0.00฿ / 1 ชิ้น
TCD3IT
ถาดสเตนเลสใช้คู่กับอ่างอุ่น CD-3
0.00฿ / 1 ชิ้น
TCD71ITC1
ถาดเซรามิค 1 ช่อง ใช้คู่กับอ่างอุ่น CD-7
0.00฿ / 1 ชิ้น
TCD71ITC2
ถาดเซรามิค 2 ช่อง ใช้คู่ กับอ่างอุ่น CD-...
0.00฿ / 1 ชิ้น