ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

T7351/4S
มีดสเต็กด้ามไม้
64.00฿ / 1 ชิ้น
T7351/5S
มีดสเต็ก 5 นิ้ว^ด้ามไม้^
69.00฿ / 1 ชิ้น
T7342/5S
มีดสเต็ก 5 นิ้ว ด้ามดำ
75.00฿ / 1 ชิ้น
T7361/5S
มีดสเต็ก 5 นิ้ว FORTRESS SERIES
200.00฿ / 1 ชิ้น