ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TSLP2
ส้อมแคะเนื้อกุ้งและปู 20ซม
53.00฿ / 1 ชิ้น
TSLP3
ส้อมแคะเนื้อกุ้งและปู 15 ซม.
61.00฿ / 1 ชิ้น
TNC1
ที่บีบก้ามปูและถั่ว
85.00฿ / 1 ชิ้น
TNC3
ที่บีบ ก้ามปู และถั่ว
167.00฿ / 1 ชิ้น