ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TCB4BL
เขียงพลาสติกสีน้ำเงิน ขนาด 18x24x1 นิ้ว
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบ
0.00฿ / 1 ชิ้น
TCB6W
เขียงพลาสติกสีขาว 17.5 x 2 นิ้ว
0.00฿ / 1 ชิ้น
TCB1Y
เขียงพลาสติกสีเหลือง(เล็ก) 12*18*0.5 นิ้...
ใช้สำหรับหั่นเนื้อสัตว์ปีกดิบ เช่น ไก่ ไ...
650.00฿ 467.00฿ / 1 ชิ้น
TCB1BL
เขียงพลาสติกสีน้ำเงิน (เล็ก) 12x18x0.5 น...
ใช้สำหรับเตรียม เนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบ
650.00฿ 467.00฿ / 1 ชิ้น