ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

STOBA70130
รถเข็นอุ่นอาหาร GN 2/1, OBA70130
สามารถอุ่นอาหารได้ทั้งอุณหภูมิร้อน และไอ...
103,790.00฿ / 1 ชิ้น
STOBA70182
รถเข็นอุ่นอาหาร GN 2/1, OBA70182
สามารถอุ่นอาหารได้ทั้งอุณหภูมิร้อน และไ...
131,610.00฿ / 1 ชิ้น
STOBA14018
รถเข็นอุ่นอาหาร GN 2/1, OBA14018
สามารถอุ่นอาหารได้ทั้งอุณหภูมิร้อน และไอ...
204,370.00฿ / 1 ชิ้น