ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PH0407
ชามเมลามีนเกาหลี 6.5 นิ้ว สีขาว
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
0.00฿ / 1 ชิ้น
PH03107
ชามแบ่งมีเส้น 7 นิ้ว เมลามีน สีขาว
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
0.00฿ / 1 ชิ้น
PHD176142
ชามแบ่ง 4.2 นิ้ว เมลามีน สีขาว
0.00฿ / 1 ชิ้น
PH0011
ชามปากบาน 10.5 นิ้ว เมลามีน สีขาว
ชามข้าวหน้าหมูทอด เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไ...
0.00฿ / 12 ชิ้น