ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

OB01913
แก้วไฟน์ดริ้ง 380 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
15.00฿
OB12016
แก้วเทียร่า 465 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
29.00฿
OB01916
แก้วไฟน์ดริ้ง 380 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
31.00฿
OB07812
แก้วนิวยอร์ก 340 มล.
แก้วก้านปากหนาป้องกันการบิ่นที่ขอบปากแก้...
32.00฿