ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PHF154535
ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 3.5 นิ้ว น.13 ^เมลามี...
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
31.00฿
PHF172635
ถ้วยน้ำจิ้ัมเหลี่ยม 3.5 นิ้ว ^เมลามีน สี...
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
31.00฿
PHF159006
ถ้วยน้ำจิ้ม 3.85 นิ้ว ^เมลามีน สีดำ^
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
36.00฿
PHF159007
ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยมเป้าเว้า 3.5 นิ้ว น.13...
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
36.00฿