ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

RN0229WW000
จานรองที่ใส่น้ำสลัด หรือซอส 15.5 x 20.0 ...
*รายการนี้เฉพาะจานรองเท่านั้น*สไตล์ฝรั่ง...
326.00฿
RN0246WW000
ที่ใส่น้ำสลัด หรือซอส 0.5 ลิตร สีขาวล้วน
สไตล์ฝรั่ง, Shape York มีฟังก์ชั่นการใช้...
326.00฿
RN0331WW000
ที่ใส่น้ำสลัดหรือซอส 0.50 ลิตร สีขาว
Shape Windsor ขอบหยัก ทรงอังกฤษ บาง เบา ...
326.00฿
RN4927WW000
โถน้ำเกรวี่ 0.45 ลิตร สีขาว
คล้าย N41 Life แต่เป็นทรงกลม บาง เบา แข็...
326.00฿