ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ


จานชามเซรามิค


คือ การนำดินขาวซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักไปเผาที่อุณหภูมิสูงจนเนื้อดินกลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วมาขึ้นรูปเป็นจานชาม แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ ดีว่า ไฟน์โบนไชน่า, โบนไชน่า, ไฟน์ไขน่า, และพอร์ซเลน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น จานชามเซรามิคเหมาะสำหรับการใช้งานหนัก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลออฟฟิศ งานจัดเลี้ยงต่างๆ หรือตามครัวเรือน ฯลฯ