ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

T3217
ช้อนเสริฟ NO.32 กระดังงา
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส 430
77.00฿ / 1 ชิ้น
T3617
ช้อนเสริฟ NO.36 นาคราช
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส AISI 4...
77.00฿ / 1 ชิ้น
T4117
ช้อนเสริฟ NO.41 บางแสน
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส AISI 4...
77.00฿ / 1 ชิ้น
T5817
ช้อนเสิรฟ NO.58 ดงหวาย
ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี เกรดสเตนเลส 430
77.00฿ / 1 ชิ้น