ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TTHERMO1
ที่วัดอุณหุภูมิอาหารแบบดิจิตอล
265.00฿ / 1 ชิ้น
TFT4
ที่วัดอุณหภูมิใช้สำหรับอาหารทุกชนิด
303.00฿ / 1 ชิ้น
TFT2
ที่วัดอุณหภูมิใช้สำหรับอาหารทุกชนิด ใช้...
402.00฿ / 1 ชิ้น
TFT3
ที่วัดอุณหภูมิสำหรับเตาอบ ใช้วัดได้ตั้งแ...
455.00฿ / 1 ชิ้น