ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TOH20
ที่เสียบเมนู/รายการอาหาร ยาว 20 นิ้ว
667.00฿ / 1 ชิ้น
TOH36
ที่เสียบรายการอาหารสเตนเลส ยาว 36 นิ้ว
1,229.00฿ / 1 ชิ้น
TOH48
ที่เสียบเมนู/รายการอาหาร 48 นิ้ว
1,547.00฿ / 1 ชิ้น