ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

TSFP1C
ฝาปิดถาดบรรจุอาหารอเนกประสงค์ 1/1
*รายการนี้เฉพาะฝาอ่างอาหารเท่านั้น*
0.00฿ / 1 ชิ้น
CHBK7
อ่างอาหาร 1/2 ลึก 6.5 ซม.
0.00฿ / 1 ชิ้น
CHLBK29
อ่างอาหาร 1/1 ลึก 20 ซม.
0.00฿ / 1 ชิ้น
CHLBK9
อ่างอาหาร 1/2 ลึก 15 ซม.
0.00฿ / 1 ชิ้น