ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

PHD9297
ถ้วยน้ำจิ้มสองช่อง 3.5 นิ้ว เมลามีน สีขา...
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
196.00฿ / 12 ชิ้น
PH4203.5
ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5 นิ้ว เมลามีน สีขาว
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
240.00฿ / 6 ชิ้น
PHD172335
ถ้วยน้ำจิ้มดอกไม้ 8 ซม. เมลามีน สีขาว
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
336.00฿ / 12 ชิ้น
PHK90
ถ้วยน้ำจิ้ม 3 นิ้ว เมลามีน สีขาว
เมลามีน 100% ไม่บิ่น ไม่แตก
336.00฿ / 12 ชิ้น