ศูนย์รวมจานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

อุตสาหกรรมเซรามิก

blog-image
จานชาม.com 21/08/60 11:07

อุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในปี 2551 เนื่องมาจากอุตสาหกรรมเซรามิกเน้นเป็นการส่งออกเป็นหลัก เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อุตสาหกรรมเซรามิกจึงมียอดส่งออกที่น้อยลง รวมทั้งการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งมีกำลังการผลิตเซรามิกใหญ่ที่สุดในโลก มีข้อได้เปรียบด้านราคาถูก และการแข่งขันกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เช่น อิตาลี และสเปน ในตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับบน ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง และการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

ประเภทของเซรามิก
1.  กระเบื้องเซรามิก (Tile) ที่เรารู้จักกันในนามกระเบื้องปูพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จัดเป็นวัสดุตกแต่งที่ีการผลิตจะเน้นหนักเพื่อรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
2.  เครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitary) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูง มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวัสดุตกแต่งที่การผลิตจะเน้นหนักเพื่อรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
3.  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ชุดถ้วยจานชามเซรามิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานและความสามารถในการออกแบบมาก ประเทศไทยส่งออกเป็นอย่างมาก
4.  ของชำร่วยเครื่องประดับ (Souvenir and Decorative items) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานมากและผลิตสินค้าโดยเน้นการออกแบบเป็นสำคัญ การผลิตจะเนื้นเพื่อการส่งออก
5.  ลูกถ้วยไฟฟ้า (Insulator) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง จะผลิตเพื่อตอบสนองกิจการสาธารณูป���ภคทางไฟฟ้าเป็นสำคัญ

มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกสูงสุด 3 ลำดับแรก 
(Jan. - Dec. 2008, Million Baht)
ที่มา สวทช 

 
 รายการ  ญี่ปุ่น  จีน  มาเลเซีย
 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว  72.82  240.77  27.13
 เครื่องสุขภัณฑ์  10.02  221.74  0.64
 กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคาอิฐก่อสร้าง
 11.58  2,586.67  143.49
 ของชำร่วยและเครื่องประดับ  9.32  38.65  0.06
 วัสดุทนไฟ  520.23  1,019.89  84.71
 ลูกถ้วยไฟฟ้า  2,123.34  417.92  24.93
 ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
 3,045.40  711.33  1,539.62
 รวม  5,792.71  5,236.98  1,820.58
     

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกสูงสุด 3 ลำดับแรก
 

(Jan. - Dec. 2008, Million Baht)
 
ที่มา สวทช 

 
 รายการ  ญี่ปุ่น  อเมริกา  อังกฤษ
 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว 359.76 1,396.57 827.43 
 เครื่องสุขภัณฑ์ 294.47
 1,890.18  242.47
 กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคาอิฐก่อสร้าง
 124.64  721.86  96.29
 ของชำร่วยและเครื่องประดับ  163.03 216.75 135.79
 วัสดุทนไฟ 148.78 5.87 2.36
 ลูกถ้วยไฟฟ้า 739.20 189.47  44.87
 ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
12,453.16 148.06  35.21
 รวม 14,283.02 4,568.76 1,384.41

บทความ
DD 08 YY 10:56
blog-image
โดย จานชาม.com
วิธีการดูแลรักษาชุดถ้วยชามและจานชามเซรามิค
DD 08 YY 10:59
blog-image
โดย จานชาม.com
Tips ในการเลือกซื้อชุดถ้วยจานชามเซรามิค
DD 08 YY 11:01
blog-image
โดย จานชาม.com
การใช้และการรักษาถ้วยชามเซรามิค
DD 08 YY 11:03
blog-image
โดย จานชาม.com
มาตรฐานคุณภาพชุดถ้วยจานชามเซรามิครอยัล ปอร์ซเลน
DD 08 YY 11:03
blog-image
โดย จานชาม.com
เกณฑ์กำหนดค่าส่วนประสมของปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ในภาชนะ ถ้วยชาม และ จานชาม
DD 08 YY 11:04
blog-image
โดย จานชาม.com
ชุดถ้วยจานชามเซรามิกไม่มีสารปนเปื้อน
DD 08 YY 11:05
blog-image
โดย จานชาม.com
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ กับ ยูนิเวอร์แซล เซรามิค
DD 08 YY 11:06
blog-image
โดย จานชาม.com
กระบวนการผลิตชุดถ้วยจานชามเซรามิค
DD 08 YY 11:06
blog-image
โดย จานชาม.com
เปรียบเทียบถ้วยจานชามตามวัสดุ เซรามิค-พลาสติก-เมลามีน-สแตนเลส-แก้ว
DD 08 YY 11:07
blog-image
โดย จานชาม.com
อุตสาหกรรมเซรามิก
DD 08 YY 11:08
blog-image
โดย จานชาม.com
คุณลักษณะการผลิตของชุดถ้วยจานชามเซรามิคแต่ละประเภท
DD 08 YY 11:09
blog-image
โดย จานชาม.com
แก้วโอเชียนกลาส
DD 08 YY 11:11
blog-image
โดย จานชาม.com
เคล็ดไม่ลับในการเลือกแก้วโอเชียน
DD 08 YY 11:11
blog-image
โดย จานชาม.com
นกนางนวล ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล
DD 08 YY 11:12
blog-image
โดย จานชาม.com
ข้อดีข้อเสียของเครื่องครัวสแตนเลสสตีล
DD 08 YY 11:13
blog-image
โดย จานชาม.com
การจัดโต๊ะอาหาร
DD 08 YY 11:14
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอประเภทสินค้า จานเซรามิค ชุดกาแฟ ถ้วยชาม แก้วกาแฟ ช้อนส้อม ชุดคอฟฟี่เบรค
DD 08 YY 11:36
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอแนะนำยูนิเวอร์แซล เซรามิค จานชาม จานเซรามิค ถ้วยชามเซรามิค
DD 08 YY 11:37
blog-image
โดย จานชาม.com
วีดีโอกระบวนการผลิต